Om os

Om Bæredygtig Forandring

Bæredygtig Forandring er en innovativ leverandør på markedet for forandringsarbejde med borgere med komplekse problemstillinger.

 

Hos Bæredygtig Forandring er det alt afgørende, at det forandringsarbejde vi støtter op om er blivende og selvregulerende – det vil sige bæredygtig.

 

Det nytter ikke noget at give en mand et net til at fiske, hvis man ikke samtidig lærer manden at bruge nettet. Lige så lidt som det hjælper, at vise hvordan man fisker med et net, hvis manden ikke også får et net at fiske med.

 

Bæredygtig Forandring sætter den trygge forandringsproces i centrum og kigge helhedsorienteret på de udfordringer der eventuelt truer en bæredygtig forandring. Derfor ved vi præcist hvor der skal sættes ind for at forandringen lykkes og vedbliver.

 

Bæredygtig Forandring tager afsæt i og bruger de ressourcer den enkelte har. Ingen kan alt, men alle kan noget. Vi udvikler den enkeltes ressourcer og når ressourcerne bliver stærkere og bedre, så er det erfaringen at nye ressourcer dukker op.

 

Bæredygtig Forandring tænker helheds- og ressourceorienteret, så den enkelte på sigt kan udfolde sit fulde potentiale og dermed indgå aktivt i det omgivne samfund. Vi vil være smidige i vores tilgang og altid vælge den løsning der er bedst for borgeren, også selvom det ikke nødvendigvis er den nemmeste vej.

 

Bæredygtig Forandring inddrager den enkelte til at tage ansvar for sin egen udvikling. Vi stiller individuelle tilpassede krav både til den enkelte som pågældendes netværk. Krav er lig med forventninger, og forventninger har man til dem som betyder noget for en. Enhver vi arbejder med betyder noget for os.

Vi tænker på udvikling og progression

Vi vil skabe mønsterbrydere ved at nedbyde de barrierer og udfordringer borgeren står overfor

Vi vil fremfor alt, nå i mål i samarbejde med borgeren

Vi vil være kommunernes fortrukne samarbejdspartner


Bæredygtig Forandring giver

den enkelte inspiration og værktøjer til at lave

de blivende og bæredygtige forandringer der fører den

enkelte til et mere komplet liv

- alt andet vil være spild


Bæredygtig Forandring giver

den enkelte inspiration og værktøjer til at lave

de blivende og bæredygtige forandringer der fører den

enkelte til et mere komplet liv

- alt andet vil være spild

   Telefon 4277 8140    kontakt@baeredygtig.dk    CVR-nr.: 28645597   Datapolitik