Bæredygtig Forandring - Fordi alt andet er spild

Beskæftigelsesindsats for misbrugere/afhængige:
Bæredygtig Forandring giver den enkelte inspiration og værktøjer til at lave de blivende og bæredygtige forandringer der fører den enkelte til et mere komplet liv - alt andet vil være spild

Der er mange der udvikler et misbrug af rusmidler. Nogen som en form for selvmedicinering og andre kan bare godt lide at give slip og feste. Ordet misbrug betyder ganske enkelt at bruge forkert. Mange misbrugere af rusmidler stopper deres misbrug helt af sig selv, hvis der kommer en god grund til det, og andre for styr på deres misbrug når de får ryddet op i grunden til deres selv medicinering.

Hos nogle mennesker med et misbrug sker der langsomt en ændring af tankegangen, som er starten på udviklingen af den Afhængige Personlighed. Over tid overtager denne tillærte personlighed mere og mere kontrol og misbrugeren går fra et misbrug til decideret afhængighed.

En beskæftigelsesindsats overfor denne gruppe mennesker, må tage udgangspunkt i forståelsen af afhængigheden – Denne gruppe kan ikke bare stoppe forbruget af rusmidler. Og det er her vi gør forskellen – vi støtter borgeren i at håndtere afhængigheden så beskæftigelses faktisk bliver en mulighed. Simpelt sagt: Lidt kærlighed – lidt omsorg og en masse praktisk læring om den Afhængige Personlighed.

En beskæftigelsesindsats i forhold til den afhængige borgere kan enten etableres som et opkvalificeringsforløb efter LAB §91 eller som et mentorforløb efter LAB §167

Denne indsats må ikke forveksles med en egentlig behandling for misbrug, da indsatsen er fokuseret om beskæftigelsesindsatsen.

Kontakt os for at høre nærmere på:
kontakt@baeredygtig.dk
Tlf.nr.: 4277 8140