Bæredygtig Forandring - Fordi alt andet er spild

En støttende hånd - individuel mentorstøtte
En forandring der ikke er blivende er ikke en forandring

Almindelig mentor indsats efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

For Bæredygtig Forandring er mentorstøtte ikke bare mentorstøtte. For os er mentorstøtte en specialiseret individuel støtte, hvor indsatsen er skræddersyet til borgerens primære udfordring.

Vi har derfor valgt at specialisere vores mentorstøtte indenfor områderne; Måden vi tolker ”§ 167. Med henblik på at fremme, at en person kan opnå eller fastholde aktiviteter.....” er, at vi hurtigt og ubureaukratisk reagerer og eliminere de vanskeligheder borgeren ikke kan overskue – det betyder også, at borgeren altid kan få fat på hjælp – også om aften.På vej tilbage - udskrivningsmentor

Udskrivningsmentor efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §167 stk. 2

Tiden efter en indlæggelse, hvor man har været i trygge rammer, kan være utryg og angstprovokerende. Dette er især gældende, hvis ens indlæggelse har været fordi, at man er psykisk sårbar.

Denne mentorstøtte skal IKKE forveksles med et behandlingstilbud, men ses som en støtte til den psykisk sårbare om at få en mere tryg tilbagevenden til livet efter indlæggelsen på psykiatrisk afdeling.

Kontakt os for at høre nærmere på:
kontakt@baeredygtig.dk
Tlf.nr.: 4277 8140