Bæredygtig Forandring - Fordi alt andet er spild

Et par borger fortællinger:
"Vi har fået tilladelse af borgerne til at dele deres historie og forløb hos Bæredygtig Forandring."
Anonym

De fleste af mine tidlige minder og oplevelser er præget i livet af kaos, svigt og misbrug.

I en alder af 12 år begynder jeg at ryge smøger, hash og drikke alkohol. Allerede som 14-årige går det op for mig, at jeg bruger disse ting på en anden måde en mine venner. Og set tilbage ved jeg nu, at jeg allerede dengang misbrugte især alkoholen.

Det er også her at det eskalerer, jeg bliver smidt ud hjemmefra og for alvor ryger ind i det offentlige system. Fra ungdomspension til gaden, bor på må og få og undervejs igennem diverse pædagoger, kontorer og halvhjertede forsøg på at ”redde” mig. Som 17-årige bliver jeg sendt ud og sejle på et lille skoleskib for problembørn, da jeg er ude af kontrol og misbruget virkelig har overtaget alt. Også her bliver jeg smidt hjem. Jeg kommer hjem gravid og får min første datter som 19-årige. I dag har jeg 3 døtre.

Mit liv i 20erne forsætter med misbrug, og jeg ryger også ud i et alvorlig stofmisbrug.

Jeg har været i Kaps, Lænken, døgnbehandling, psykiatrisk afdeling. Snakkede med en tonsvis af kloge mennesker, været på antabus, medicin. Hvis det findes, så har jeg prøvet det.

Som 40-årige får jeg kontakt til Bæredygtig Forandring og Kenneth Jørgensen. Dette skal vise sig at blive en kæmpe omvæltning i mit liv, og denne gang til det bedre.

Jeg har i dag d. 20. marts 2020 været clean i 17 mdr., har et arbejde og et bedre liv end jeg nogen sinde har haft.

Det som Kenneth har gjort for mig, er først og fremmest at møde mig på en hel anden måde end jeg tidligere har prøvet. Som et menneske og ikke at tilfælde. Én til gang til tingene der ikke nødvendigvis betyder at nu skal vi grave i alle de dårlige minder og oplevelser så du kan holde op med at drikke. En respekt og en oprigtig forståelse og erfaring fra misbruget.

Bæredygtig Forandring har for mig været et sted, hvor jeg følte mig hjemme og accepteret. Et sted hvor jeg har været i gruppe af mennesker der er vidt forskellige, men med i hvert fald en ting tilfælles – nemlig forståelse af misbrug og afhængighed. En gruppe, hvor vi har fisket, lavet mad osv. Alt sammen for, at vi hver især har lært at håndtere vores egen afhænge personlighed. En støtte. Kenneth fra Bæredygtig Forandring har været en kæmpe støtte for mig og uden hans hjælp, støtte og nødvendige små spark, ville jeg ikke være hvor jeg er i dag.

Jesper Lynge Nielsen 37 år, Ballerup

Mit liv startede faktisk ok. Uddannet håndværker og tjente godt. Havde en lille kærne familie, en lille hund samt et dejligt hus. Men så skete derouten. Huset brændte. Familien gik i opløsning. Fejlslagende operationer af fødderne. Jeg forsøgte at genopbygge huset. Mit behov for hurtige penge steg. Og før jeg vidste af det var jeg involveret i kriminalitet. Mit liv blev reduceret til at være far for mine piger, når jeg havde dem. Og skaffe penge, når jeg ikke havde pigerne til at kunne have dem næste gang Måden at holde dampen oppe, når jeg ikke havde pigerne, var et massivt misbrug af narkotika. Misbruget af narkotika tog også den dårlige samvittighed af at lave kriminalitet. Et eskalerende misbrug.

Men som forventet endte det med at jeg blev anholdt og kom i fængsel. Da jeg endelig blev løsladt, valgte jeg at lægge min gamle livsstil bag mig – forstået på den måde, at ”vennerne” blev droppet. Jeg havde kun min hund og min ensomhed. Der var intet at komme ud til efter fængslet. Da jeg ikke ville den hårde narkotika igen, så kom misbruget af hash og alkohol. Ofte sad jeg på min brors gravsted efter et par flasker whisky og talte med ham, om det var meningen jeg skulle være her.

Kommunen forsøgte at hjælp ved at give mig mentor. Men jeg var bare et nummer i rækken. Ingen forståelse for min situation eller mit misbrug. Faktisk slet ingen forståelse for mit primære problem nemlig misbruget. Efter lang tid ville kommunen skifte mentor til en mentor for Bæredygtig Forandring. Det vil være synd at sige, at jeg var motiveret. Jeg havde jo lært, hvad man kunne bruge en mentor til. Men kommunen insisterede og jeg accepterede at mødes med ham. Allerede fra starten af vores møde var kemien der. Det var tydeligt, at her var en som kendte til mine udfordringer og ville støtte mig. Jeg var ikke bare en indkomstkilde men en person med en fremtid.

Jo mere Kenneth lærte mig om ”den afhængige personlighed” jo mere forstod jeg, hvorfor jeg til stadighed lavede de samme dumheder og forblev i misbruget. Kenneth og Bæredygtig Forandring så også et potentiale i mig, og jeg fik selv lov til at arbejde med misbrugere og er i dag ansat i Bæredygtig Forandring. Bæredygtig Forandring møder mennesket og misbrug/afhængighed, uden fordomme men med en masse tillid og tiltro til, at den enkelte, hvis den rette støtte gives, kan skabe det liv den enkelte selv ønsker. For mig er der ingen tvivl, at det er måde at møde og hjælpe et andet menneske. Og forståelse af den afhængige personlighed er afgørende for en afhængiges ædruelighed.

Casper Sophus Thomassen 28 år, Birkerød

Efter en længerevarende indlæggelse på psykiatrisk afdeling i Hillerød, i 2017, kom jeg efter udskrivelse, i en mentor ordning hos Bæredygtig Forandring.

Da jeg blev udskrevet, havde jeg stort set intet netværk, ingen udsigt til hverken arbejde eller uddannelse og jeg havde et stort alkoholmisbrug. Det var en meget uoverskuelig livssituation, og ud over en samtale med psykiater hver 3. måned, var Bæredygtig Forandring det eneste efterværn jeg havde.

Dette forløb skulle vise sig at få afgørende betydning for mit videre liv.

Fra starten blev jeg mødt med forståelse, støtte og opbakning. Her var personer som rent faktisk interesserede sig for mig og så mig som et helt menneske. Der var nogen at snakke med, et sted at komme, støtte til struktur i dagligdagen og planlægning af, hvad der videre skulle ske. Det gav mig en masse håb og mod på fremtiden, og det er jeg dem i dag dybt taknemmelig for.

Det blev hurtigt afklaret fra deres side, at mit hovedproblem var mit misbrug af alkohol. Noget der hverken blev opdaget i psykiatrien og noget som jeg på det tidspunkt ikke ville indrømme.

Jeg blev sat i kontakt med en medarbejder, som selv tidligere havde haft et alkoholmisbrug, og han guidede mig med stor forståelse, medfølelse og erfaring, i en retning, hvor jeg fik en erkendelse af, at det var et problem jeg måtte gøre noget ved, for at resten af mit liv kunne hænge sammen.

Han satte mig i kontakt med både misbrugscenter og AA, og det skulle vise sig at gøre tricket. Hel vejen fulgte han mig, gav mig støtte, og gjorde langt mere for mig, end man kunne forvente og der var bevilging til.

Pr. dd. har jeg været ædru i små 17 måneder, jeg er i gang med uddannelse og lever et helt normalt og dejligt liv, hvor jeg har venner og netværk. Jeg har fået livet tilbage, og det havde jeg aldrig fået uden Bæredygtig Forandring. De gjorde den forskel, ingen før dem havde formået, og derfor er det også med stor glæde, at jeg skriver denne anbefaling. Hvis ikke de havde været der, tør jeg slet ikke tænke på, hvordan mit liv havde formet sig.