Bæredygtig Forandring - Fordi alt andet er spild

Dokumentation, retssikkerhed, sikkermail og ISAE3000 er en selvfølge
Bæredygtig Forandring giver den enkelte inspiration og værktøjer til at lave de blivende og bæredygtige forandringer der fører den enkelte til et mere komplet liv - alt andet vil være spild

Såvel jobcenterets som borgerens retssikkerhed ligger Bæredygtig Forandring meget på sinde. Dette betyder for Bæredygtig Forandring, at personfølsommes data håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derfor foregår al kommunikation med personfølsomme oplysninger selvfølgeligt ved sikkermail og medarbejderne i Bæredygtig Forandring tilsikrer at alle informationer om kandidaterne behandles med den fornødne fortrolighed. Endvidere er vores databehandlingssystem ISAE3000 certificeret.

Bæredygtig Forandring dokumenterer at den progression der opnås med de enkelte er brugbar for Jobcenteret og på linje med det bestilte fra Jobcenteret. Derfor afleveres der selvsagt en fyldestgørende statusrapport til sagsbehandleren på månedsbasis. Statusrapporten har et sådant omfang, at den direkte kan lægges i journalen som dokumentation for den progression den enkelte oplever.