Bæredygtig Forandring - Fordi alt andet er spild

Mine data

Den 25. maj 2018 trådte EU-databeskyttelsesforordningen i kraft. Den styrker dine muligheder for bl.a. at få indsigt i, hvilke oplysninger offentlige myndigheder som Bæredygtig Forandring har registreret om dig.

Lovændringen betyder også, at du som borger har ret til at få korrigeret forkerte oplysninger om dig, ligesom du har mulighed for at få oplysninger om dig slettet. Det kaldes ret til berigtigelse og sletning.

At du har retten til at søge om berigtigelse og sletning, betyder dog ikke, at det nødvendigvis kan lade sig gøre. Det afhænger af den konkrete sag og de konkrete omstændigheder.

På denne side beskriver Bæredygtig Forandring dine rettigheder, og hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at få indsigt i kommunens oplysninger om dig.Dine rettigheder og muligheder

Hvad kan du få indsigt i?

Du kan få indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig selv hos Bæredygtig Forandrings it-systemer og manuelle registre.

Du har som borger ret til at:
Herudover har du også ret til at:
At du har retten til at søge om berigtigelse eller sletning, betyder ikke, at det nødvendigvis kan lade sig gøre. Det afhænger af den konkrete sag og de konkrete omstændigheder.Aktindsigt eller indsigt?

Det kan virke en smule forvirrende, at man som borger både har mulighed for at bede om aktindsigt og indsigt. For hvad er forskellen?

Indsigtsretten drejer sig om elektronisk databehandling og manuelle registre og kun oplysninger om dig selv. Denne ret kan både omhandle en bred indsigt og være målrettet tidsmæssigt eller til konkrete områder eller sager.

Aktindsigt efter forvaltningsloven drejer sig om, at du som borger er part i en sag, hvor en myndighed har truffet eller vil træffe en afgørelse. Reglerne om aktindsigt giver ikke alene adgang til oplysninger om dig som part i en sag, men også oplysninger om andre parter.

Man kan som borger opnå ret til både indsigt og aktindsigt.Hvis du søger aktindsigt

Hvis du ønsker at søge aktindsigt, skal du sende din anmodning til den myndighed, der er ansvarlig for den eller de konkrete sager, du søger aktindsigt i.

Myndigheden skal som udgangspunkt give dig svar på din anmodning om aktindsigt senest syv arbejdsdage, efter at kommunen har modtaget den.Hvis du søger indsigt

Søger du indsigt, skal du skrive til den pågældende myndighed – Bæredygtig Forandring kan være dig behjælpelig. Sørg for, at du får en kvittering fra myndigheden, om at de har modtaget din anmodning.

Ønsker du supplerende at opgive dit cpr.nr. for at sikre hurtig sagsbehandling, anbefaler Bæredygtig Forandring dig at bruge sikker mail (f.eks. E-boks).Hvornår og hvordan får du svar?

Du vil normalt modtage svar i din e-boks, så hurtigt som myndigheden kan behandle din anmodning, normalt senest 30 dage, efter at myndigheden har modtaget din anmodning.

Hvis der er tale om omfattende materiale, kan myndigheden evt. have længere sagsbehandling. Du skal dog fortsat have svar inden for 30 dage og vil samtidig få at vide, hvornår du kan forvente et endeligt svar.

Er du fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, vil du modtage svar med posten.Få rådgivning hos databeskyttelsesrådgiveren (DPO)

Alle offentlige myndigheder og visse private virksomheder skal have en databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Databeskyttelsesrådgiveren har overordnet to opgaver: Den væsentligste er gennem rådgivning og overvågning at sikre, at myndigheden overholder persondataforordningen, at myndigheden har interne politikker om beskyttelse af personoplysninger, og at myndigheden overholder disse.

Den anden opgave er at fungere som en form for ombudsmand, hvis en borger ønsker rådgivning om sine rettigheder f.eks. i forbindelse med myndighedens vurdering i en sag om indsigtsret, hvis der er uenighed om borgerens ønske om at få berigtiget eller slettet data, eller hvis borgeren i øvrigt ønsker rådgivning om myndighedens behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiverens opgave er ikke at udtale sig til fordel for hverken den ene eller anden part, men alene at afhjælpe misforståelser og sikre en hensigtsmæssig håndtering af evt. klager.Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Bæredygtig Forandring behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.Cookie- og privatlivspolitik

Læs her bla. om, hvilke cookies Bæredygtig Forandring sætter og hvorfor.

Cookie- og privatlivspolitik