Bæredygtig Forandring - Fordi alt andet er spild

Særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb
Bæredygtig Forandring giver den enkelte inspiration og værktøjer til at lave de blivende og bæredygtige forandringer der fører den enkelte til et mere komplet liv - alt andet vil være spild

I den tid Bæredygtig Forandring har eksisteret har vi lært, at de henviste borgere er fulde med ressourcer og gode ideer. De bedste af disse ideer tager Bæredygtig Forandring videre, og hvis en analyse af ideen viser, at der kan skabes en forretningschase, så startes en virksomhed på baggrund af ideen med risikovillig kapital fra Bæredygtig Forandring. Dette giver en række forløb, der er bygget op omkring borgernes drift af en mindre forretninger. Med tiden vil disse forretninger blive udskilt af Bæredygtig Forandring og leve selvstændige liv som socialøkonomiske virksomheder drevet af ledige, fleksjobber og evt. skånejobbere.

Udover driften af virksomhederne deltager borgerne i aktiviteter der styrker deres recovery proces mod arbejdsmarkedet eller afklaring. Efterhånden som borgeren styrkes så sluses borgeren ud i en ekstern virksomhedspraktik – men virksomheden drives videre af de tilbageblevne i virksomheden.

Borgeren har i hele tilknytningen til projektet tildelt en mentor/støttekontaktperson fra projektet. Og borgerne sikres en så virksomhedsrettet aktivering som muligt under selve forløbet som under eventuelle virksomhedspraktikker såsom:
For nuværende er følgende socialøkonomiske virksomheder under opbygning:
Kontakt os for at høre nærmere på:
kontakt@baeredygtig.dk
Tlf.nr.: 4277 8140