Bæredygtig Forandring - Fordi alt andet er spild

VI KAN IKKE ALT – Men det vi kan, gør vi godt.
Bæredygtig Forandring giver den enkelte inspiration og værktøjer til at lave de blivende og bæredygtige forandringer der fører den enkelte til et mere komplet liv - alt andet vil være spild

Den gruppe mennesker vi bedst støtter, er mennesker som sandsynligt har stort kendskab til det offentlige system. Sandsynligvis er der tale om komplekse problemer af psykisk karakter, kriminalitet, misbrug/afhængighed, manglende beskæftigelse eller en blanding af et eller flere punkter.

Bæredygtig Forandrings udgangspunkt i arbejdet er, at den eventuelle manglende beskæftigelse kun er et symptom på et dybereliggende problem – et problem der skal gøres overskueligt, et problem der skal reageres på før manglende beskæftigelse kan afhjælpes.

Vi er meget inspirerede af den Finske Housing First model – men har udvidet indsatsen. Vi gør det nødvendige når det kræves.

For den gruppe mennesker vi arbejder med, så må vi fjerne bureaukratiet og skabe umiddelbar og synlig handling. Hvis det er telefonregningen der får læsset til at falde- så må telefonregningen løses nu og her uden om langsomlige ansøgningsprocesser.